Genealogisch onderzoek in de Mechelse poortersboeken

Tussen 1345 en 1796 kochten een kleine 6.000 personen het poorterschap van Mechelen. Deze ‘gekochte poorters’ verwierven op deze manier het Mechels burgerrecht. Een groot aantal van deze poorters waren elders geboren, maar ook geboren Mechelaars kwamen voor.

© Stadsarchief MechelenLijsten van de gekochte poorters kan je vinden in drie registers: het eerste begint in 1445 en gaat tot 1654, een tweede gaat van 1652 tot 1684, en het derde beslaat de jaren 1686-1795. De twee eerste registers werden in chronologische orde opgesteld, het laatste in alfabetische orde.

Aan de hand van een aantal schepenregisters, waarin dikwijls een paar bladzijden ingelast werden waarop de gekochte poorters ingeschreven zijn, is het mogelijk vanaf 1400 de lijst van diegenen te volgen die het Mechels burgerrecht verwierven. In het eerste schepenregister van Mechelen, dat over de jaren 1345-1352 loopt, is dat eveneens gebeurd en daar vindt men de lijst van twintig personen die in de tijdspanne 1346-1348 de ‘poorterij’ te Mechelen kochten.

Voor de indexering van de gekochte poorters kon het Stadsarchief Mechelen rekenen op vrijwilligers Paul Behets en Willem Miseur. Het boek De Gekochte Poorters van Mechelen (1400-1795) uit 1975 van Marcel Kocken werd volledig nagekeken aan de hand van de originele poortersboeken en waar nodig aangevuld of verbeterd. De scanning werd uitgevoerd door vrijwilligers Paul Behets, Willem Miseur, Willy Hendrickx en Ferdinand Maes. De resultaten zijn via de online databank doorzoekbaar.