Genealogisch onderzoek in de Mechelse parochieregisters

In de parochieregisters hielden priesters een overzicht bij van de dopen, huwelijken en begrafenissen in hun parochie. De kerk verplichtte dit vanaf 1563 (Concilie van Trente). Sommige priesters deden het voorheen al vrijwillig. Zo gaan de oudste parochieregisters van Mechelen terug tot 1303. De Fransen vervingen het systeem in 1796 door de huidige burgerlijke stand. In de praktijk vulden de priesters parochieregisters op eigen initiatief verder aan.

Mechels parochieregister. © Dries Van den Brande

Om verdere beschadiging te voorkomen zijn de originele registers niet meer ter inzage. Je kan alle Mechelse parochieregisters van het Stadsarchief en het Rijksarchief Antwerpen via de online databank van deze website raadplegen. Concreet gaat het over maar liefst 391.143 akten en dit voor de periode 1303-1796. De akten hebben betrekking op Mechelen (stad), Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en Walem.

Het ontsluitingsproject van de parochieregisters begon in 2002 en werd afgerond in 2015. Het was een samenwerking tussen De Ware Vrienden van het ArchiefFamiliekunde Vlaanderen regio Mechelen vzwStadsarchief Mechelen en Rijksarchief Antwerpen.

Tips: 

  • Ook in het Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen worden parochieregisters bewaard. Deze zijn niet opgenomen in deze databank! Raadpleeg het volledig overzicht van de Mechelse parochieregisters en hun bewaarplaats.
  • Op de website van De Ware Vrienden van het Archief kan je ook zoeken in gezinsreconstructies en dit zowel voor Mechelen, de deelgemeenten als voor de regio.
  • Problemen met Latijnse termen? Burgerlijke Stand Kempen ontwikkelde een hulpinstrument.