Genealogisch onderzoek in de notariële protocollen

In het Stadsarchief Mechelen

Het Stadsarchief Mechelen beschikt over een bijzonder rijk notarieel archief (1468-1928) waarin verschillende soorten documenten terug te vinden zijn: verkoopsovereenkomsten, huwelijkscontracten, testamenten, boedelinventarissen etc. Genealogen vinden er een schat aan gegevens in terug.

© Stadsarchief MechelenZoeken in het notarieel archief is geen gemakkelijke opgave. Enkel voor de notarissen Alexander Bachusius (1653-1670), Alexander Guillielmus Bachusius (1701-1728), Jan Bachusius (1625-1631), Pieter Croon (1633-1636), Jan De Munter (1562-1594), Jan Harlinghen (1599-1634), Guido Hondecoutere (1552-1600), Thielens (1560-1578), Adolf Van De Venne (1579-1629) en Peeter Verhulst (1654-1664 en 1680-1688) en enkele dozen met losse akten van diverse notarissen zijn er hedendaagse indexen en regesten voorhanden. Een aantal van deze bewerkingen is via de online databank doorzoekbaar, inclusief de volledig gedigitaliseerde bronnen. Deze zijn door De Ware Vrienden van het Archief gemaakt. De andere bewerkingen zijn enkel in gedrukte vorm in de leeszalen van het Stadsarchief raadpleegbaar. Neem regelmatig eens een kijkje op de website van De Ware Vrienden om te zien of er nieuwe bewerkingen beschikbaar zijn.

Alle andere notariële protocollen zijn enkel als origineel beschikbaar in de leeszalen van het Stadsarchief. Raadpleeg de inventaris op het notarieel archief voor een volledig overzicht.

Naast het eigenlijke notarieel archief is er ook het Wekelijks Bericht. Dit Mechelse notarisblad begint vanaf 1773 en bevat gedetailleerde beschrijvingen van de private woningen die openbaar te koop werden aangeboden.

Buiten het Stadsarchief Mechelen

Ook buiten het Stadsarchief bevinden zich belangrijke notariële archieven. Zo bezit het Rijksarchief Antwerpen-Beveren een groot deel van de protocollen en registers van de Mechelse notarissen. Niet onbelangrijk daarbij is dat de gebruiker er ook sommige indexen en repertoria kan terugvinden van stukken die zich in het Stadsarchief Mechelen bevinden. De voornaamste toegang hierop is: BOUSSE, A., Notarissen van het arrondissement Mechelen en hun minuten sinds het ontstaan van het notariaat tot op heden. Uitgegeven door de Tuchtkamer der notarissen van het arrondissement Mechelen, Mechelen, 1957. Deze toegang wordt permanent digitaal aangevuld. Zie ook: BOUSSE, A., Inventaris van de notariële archieven, Brussel, 1977.

Van belang zijn eveneens de registers van het hypotheekkantoor. Hun bewaarplaats is eveneens het Rijksarchief Antwerpen-Beveren. Ze bevatten afschriften van notarisakten met betrekking tot allerlei transacties van onroerend goed, zoals verdeling bij erfenis, verkoop, hypothecaire inschrijving en verhuur voor een periode van meer dan negen jaar. Andere bronnen in het Rijksarchief Beveren zijn de belastingkohieren.

De onderzoeker dient tot slot rekening te houden met het notarieel archief dat zich bij de notarissen zelf bevindt. Bij twijfel kan het Genootschap van Notarissen van de provincie Antwerpen de huidige bewaarplaats (archiefdienst of notariskantoor) opzoeken. Dit genootschap houdt een gedetailleerd overzicht bij van alle huidige en voormalige notarissen in de provincie Antwerpen en de bewaarplaatsen van hun protocollen. Het betreft een bestand dat op dit ogenblik nog niet digitaal ter beschikking is. Inlichtingen dienen telefonisch gevraagd te worden (03 238 32 92). Een lijst van alle Belgische notarissen is terug te vinden op ​www.notaris.be.