Genealogisch onderzoek in de Mechelse doodsprentjes

De doodsprentjes vormen een belangrijke aanvulling op de bestaande, meer officiële bronnen binnen de website. Zo geven ze soms familieverbanden weer of bevatten ze een foto van de persoon in kwestie. Meestal gaat het over mensen die in Mechelen begraven zijn, maar er komen ook andere plaatsen voor. Leuk meegenomen is dat er tussen de doodsprentjes dikwijls iconografische pareltjes zitten. Alles samen bevat de online databank ruim 7.300 doodsprentjes vanaf het einde van de achttiende tot begin eenentwintigste eeuw. De doodsprentjes werden gescand door Vanden Broele. Vrijwilliger Koen De Zitter zorgde voor de metadatering.

Meer weten? Raadpleeg dan de publicatie Vlaamse bid- en devotieprentjes uit de 19de eeuw uit 1996 van H. Aertgeerts, G. Van Bulck en B. Verriest. Aan te vragen onder nummer M 9483 (b) in de leeszaal van het Stadsarchief Mechelen.

© Stadsarchief Mechelen