Genealogisch onderzoek in de Mechelse cijnsboeken

© Stadsarchief Mechelen

Cijnsboeken zijn registers waarin per cijnsgoed (bijvoorbeeld een gebouw of een perceel) genoteerd werd wie welke cijns moest betalen. Vaak staat er ook bij wanneer dat moest gebeuren. Het zijn dus belangrijke bronnen voor genealogen omdat ze vol namen staan en informatie geven over bijvoorbeeld de rijkdom van personen en waar ze woonden.

In het Stadsarchief Mechelen worden tientallen cijnsboeken bewaard, de meeste zijn afkomstig van de begijnhoven en de Heilige Geesttafels van de parochies (archief van de Commissie voor Openbare Onderstand). Heilige Geesttafels waren instellingen die aan armenzorg deden (bijvoorbeeld brooduitdelingen). Daarvoor hadden ze heel wat inkomsten nodig. Die kwamen onder meer uit cijnzen.

De Ware Vrienden van het Archief maakten transcripties van deze cijnsboeken. De resultaten zijn via de online databank doorzoekbaar.